ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μυοκτονίας η εταιρεία μας επιτυγχάνει την πλήρη απαλλαγή ενός χώρου από τρωκτικά (ποντίκια, αρουραίοι) και εμποδίζει πιθανή είσοδο τρωκτικών σε αυτόν.

Τα τρωκτικά αποτελούν μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία, επειδή μπορούν να μεταδώσουν μια μεγάλη γκάμα ανθρώπινων ασθενειών (λεπτοσπείρωση, τύφος από τα κόπρανα και τα ούρα τους, κλπ.), όπως και μεγάλη γκάμα παρασίτων (ψύλλους, τσιμπούρια και ψείρες).

Η εταιρία μας χρησιμοποιεί αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα νέας γενιάς, υψηλής προσελκυστικότητας που καταπολεμούν ακόμα και τα τρωκτικά που παρουσιάζουν μεγάλη ανθεκτικότητα.

Ακολουθούμε συγκεκριμένη διαδικασία μυοκτονίας:

  • Λεπτομερής επιθεώρηση του χώρου ώστε να αναγνωρίσουμε το είδος του τρωκτικού και πιθανά σημεία εισόδου του.
  • Ενημέρωση του ιδιοκτήτη για τα ευρήματα μας και για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουμε.
  • Χρήση του καταλληλότερου κατά περίπτωση τρόπου αντιμετώπισης του προβλήματος και των κατάλληλων προληπτικών ενεργειών για να αποφευχθεί μελλοντικά το πρόβλημα (σφράγιση σε χαραμάδες και τρύπες).
  • Τοποθέτηση δολωματικών σταθμών με τρωκτικοκτόνα δολώματα περιμετρικά των κτιρίων και κοντά στις πηγές εισόδου.
  • Επανέλεγχος του χώρου εντός 10 ημερών και μέχρι την οριστική εξάλειψη του προβλήματος.
  • Παροχή βεβαίωσης εφαρμογής (αν πρόκειται για μη επαγγελματικό χώρο) ή ενημέρωση του φακέλου απεντόμωσης (αν πρόκειται για επαγγελματικό χώρο).